שם: סיסמה:  
     
דף הבית מערכת שעות לוח מבחנים
אזרחותאלקטרוניקהאנגליתאסמבליהיסטוריהחשמללשוןמדעי המחשבמיתוגמתמטיקהספרותפיזיקהתנ"ך

עבודות וסיכומים לבגרות במדעי המחשב

   


טיפוס נתונים מופשט - טנמ - Abstract Data Type - ADT
נדב חורש   |   01/09/2007
טיפוסי נתונים מופשטים:
- הסבר כללי
- דוגמא עבור מספר רציונלי
- דוגמא עבור תלמיד
- דוגמא עבור דלי

יעילות
נדב חורש   |   07/09/2007
- מושגים
- חיפוש בינארי
- תרגיל
- משפחת פונקציות זמן ריצה
- שיפור יעילות

מחסנית
נדב חורש   |   07/09/2007
- ספור איברים
- איבר בעומק מחסנית
- היפוך מותנה

עץ בינארי
נדב חורש   |   07/09/2007
- מושגים
- בנה עץ
- סכום איברים בענף שמאלי
- הדפס עץ
- ספור צמתים
- ספור עלים
- הדפס תחילי
- הדפס תוכי
- הדפס סופי
- סכום איברים
- האם עלה
- גובה עץ
- האם איבר נמצא

רשימה
נדב חורש   |   07/09/2007
- ספור איברים
- סכום איברים זוגיים
- ערך מוחלט
- אחזר איבר אמצעי
- ממוצע איברים
- האם תת רשימה
- צמצם כפילויות
- איברים משותפים
- האם איבר נמצא

תור
נדב חורש   |   07/09/2007
- סכום איברים
- האם איבר נמצא
- ממוצע איברים