שם: סיסמה:  
     
דף הבית מערכת שעות לוח מבחנים
אזרחותאלקטרוניקהאנגליתאסמבליהיסטוריהחשמללשוןמדעי המחשבמיתוגמתמטיקהספרותפיזיקהתנ"ך

עבודות וסיכומים לבגרות בהיסטוריה

   


ביטויי מאבק בבריטים של הישוב היהודי במלחמת העולם השניה
נדב חורש   |   01/09/2007
- המאבק לעליה והעפלה
- המאבק לרכישת קרקעות והתישבות בערץ
- המאבק להקמת כוח מגן יהודי עצמאי

הישוב היהודי בארץ ישראל בתקופת מלחמת העולם השניה
נדב חורש   |   01/09/2007
- המצב של היהודים בארץ
- שיתוף פעולה עם הבריטים
- הסיבות לשיתוף פעולה

המאבק להקמת המדינה בשנים 1945 עד 1948
נדב חורש   |   01/09/2007
- מבוא
- דוח וועדת האריסון
- עמדת בריטניה בשאלת ארץ ישראל
- הוועדה האנגלו אמריקאית
- תוכנית בווין
- ועדת אונסקופ
- מאבק צמוד ומאבק רצוף + דוגמאות

המזרח התיכון בשנים 1945-1970
נדב חורש   |   01/09/2007
- מגמות פיצול ואיחוד במדינות ערב
- השפעת המלחמה הקרה
- מדיניות החוץ של נאצר
- שקיעתו של נאצר

הצהרת בלפור
נדב חורש   |   01/09/2007
- תוכן ההצהרה

השואה
נדב חורש   |   01/09/2007
- איגרת הבזק של היידריך
- מדיניות הנאצים כלפי יהודי פולין בתחילת המלחמה
- הסיבות להקמת הגטאות
- חוסר האחידות של הגטאות
- תהליך הקמת הגטאות וגירוש היהודים לתוכן
- תנאי החיים בגטאות
- יודן ראט
- ועידת ואנזה
- עמדות האוכלוסיה המקומית באיזורי הכיבוש
- חסידי אומות העולם
- עמדת העולם היהודי ביחס להשמדת היהודים
- דוח האריסון

התנועה הציונית הלאומית, הרצל ותוכנית באזל
נדב חורש   |   01/09/2007
- גורמים לצמיחת התנועה הלאומית הציונית
- הרצל
- תוכנית באזל

מדינת ישראל בשנות ה50 וה60
נדב חורש   |   01/09/2007
- מבצע קדש (מלחמת סיני)
- בעיות הביטחון של מדינת ישראל בשנות ה50 וה60
- דפוסי קליטה ועליה בשנות החמישים והשישים

מלחמת העולם הראשונה
נדב חורש   |   01/09/2007
- הגורמים לפרוץ מלחמת העולם הראשונה
- מוקדי הסכסוך באירופה
- הצדדים הלוחמים
- מאפייני המלחמה

מלחמת העולם השניה
נדב חורש   |   01/09/2007
- תחילת המלחמה
- הסכם ריבנטרופ מולוטוב
- המערכה בפולין
- הפלישה למדינות מערב אירופה
- כיבוש צרפת
- הקרב על בריטניה
- המלחמה במרכז אירופה ובאיזור הים התיכון
- הפלישה לברית המועצות
- מבצע ברברוסה
- ארהב במלחמה
- נקודות המפנה העיקריות במלחמה
- הפלישה לנורמנדי
- ועידת קזבלנקה, ועידת טהרן, ועידת יאלטה, ועידת פוטסדם

מלחמת העצמאות
נדב חורש   |   01/09/2007
- מוקדי הלחימה בארבעת החודשים הראשונים של הלחימה
- שלב ב, יוזמות ראשוניות
- הסיבות למפנה במלחמה

פועלי ציון והפועל הצעיר
נדב חורש   |   01/09/2007
- הבדלים בין המפלגות
- חשיבות המפלגות

שבע שאלות ותשובות בידע עם ומדינה א
נדב חורש   |   01/09/2007
- תארו כיצד השפיעו השינויים בתחומי הרפואה והטכנולוגיה
על תהליכים חברתיים ודמוגרפיים.
- בחרו אחד מהשינויים בתחום הטכנולוגיה והסבירו כיצד הוא
השפיע על הכלכלה ועל חיי היום יום.
- הציגו שלוש דוגמאות המעידות על הרחבת תהליכי הדמוקרטיזציה
באירופה.
- תארו את השינויים שחלו בחברה היהודית בשניים מהתחומים:
דמוגרפיה, תעסוקה חינוך ותרבות.
- הסבירו את הסיבות לצמיחתה של התנועה הלאומית המודרנית.
- הסבירו את המאפיינים של שתי צורות התישבות שנוסדו במהלך
ימי העליה הראושנה ואו השניה.
- ציינו שני ארגונים בתחומים שונים שקמו בימי העליות הראשונה
והשניה והסבירו את חשיבותם.


שינויים אצל היהודים ובעולם בשנים 1870-1920
נדב חורש   |   01/09/2007
השנים של מפנה בטכנולוגיה ובמדע, והשפעת השינויים על יהודי העולם:
- השפעת השינויים על היהודים
- עידן ההמונים
- תהליכי הדמוקרטיזציה במערב
- ביטויי השתלבות ודחיה אצל היהודים
- שינויים אצל היהודים

תוכנית בילטמור
נדב חורש   |   01/09/2007
- עיקרי התוכן של תוכנית בילטמור
- השינוי במדיניות הציונית כפי שהוא מתבטא בתוכנית