שם: סיסמה:  
     
דף הבית מערכת שעות לוח מבחנים
אזרחותאלקטרוניקהאנגליתאסמבליהיסטוריהחשמללשוןמדעי המחשבמיתוגמתמטיקהספרותפיזיקהתנ"ך

עבודות וסיכומים לבגרות באלקטרוניקה

   


גלים ומגברים
נדב חורש   |   07/09/2007
- גל סינוס
- מבוא למגברים
- אופיין מעבר / תמסורת
- חישוב הגבר בדציבלים
- מעגל תמורה
- חיבור מגברים בקסקדה
- כלל מחלק הזרם והמתח
- תרגילים

טרנזיסטורים ומייצבי מתח
נדב חורש   |   07/09/2007
- גל הסינוס
- הטרנזיסטור
- כיווני זרמים
- שיטות חיבור מתחי עבודה בטרנזיסטור
- תפקידי הקבלים במגבר טרנזיסטור
- טרנזיסטור כמגבר AC
- צורות חיבור של טרנזיסטור כמגבר
- טרנזיסטור כמתג
- ספקי כוח מיוצבים
- מייצב מתח
- מעגל דארלינגטון (סופר טרנזיסטור)
- מערכת להגבלת זרם
- 78XX ו 79XX

מגברי שרת
נדב חורש   |   07/09/2007
- סוגים ותכונות
- מגבר משווה (בחוג פתוח)
- מגבר מהפך
- מגבר עוקב
- מגבר יחידה (חוצץ)
- מגבר מסכם
- מגבר הפרש

משווים ומתנד 555
נדב חורש   |   07/09/2007
- משווה בחוג פתוח
- משווה שמיט טריגר
- רבי רטט
- 555 כחד יציב
- 555 כאל יציב