שם: סיסמה:  
     
דף הבית מערכת שעות לוח מבחנים
אזרחותאלקטרוניקהאנגליתאסמבליהיסטוריהחשמללשוןמדעי המחשבמיתוגמתמטיקהספרותפיזיקהתנ"ך

עבודות וסיכומים לבגרות באסמבלי

   


אסמבלי מתקדם
נדב חורש   |   07/09/2007
- מנגנון הפסיקה.
- תוכניות הפסיקה של INT 21H.
- כתיבת תוכנית תקנית.
- דוגמאות


מבוא לאסמבלי
נדב חורש   |   07/09/2007
- שיטות מיעון
- פקודות חשבוניות
- אוגר הדגלים
- הפקודה JMP רגילה או מותנית
- הפקודה TEST
- פקודות IN/OUT
- פקודות המחסנית
- תרגילים

מבוא למעבד ה8086
נדב חורש   |   07/09/2007
- מבנה המעבד
- מרחב הזיכרון של המעבד
- המודל התכנותי של ה8086
- המצביעים במעבד

מבט חיצוני על ה8086
נדב חורש   |   07/09/2007
- נועל 74373.
- ריבוב פסים.
- מחזור פס.
- הדקים.
- 8255: רכיב קלט פלט בר תכנות.

מבנה כללי של המחשב
נדב חורש   |   07/09/2007
שרטוט המתאר את החיבור בין המעבד אל הזיכרון
ואל רכיבי הקלט והפלט. בנוסף מתואר המבנה
הפנימי של המעבד.